Wydarzenia kulturalne
organizowane przez Gminny O¶rodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu maj± charakter otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z póĽn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotycz±cych promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z póĽn. zm.).

Info!
Wyniki konkursu plastycznego - Upominek dla Mamy.
Konkursy

Wyniki konkursu plastycznego „Upominek dla Mamy” 23.05.2011

Kategoria klas „0” – I:
I miejsce: Maria Warchał SP Łękawica
II miejsce: Patryk Stawowy SP D±brówka
Julia Salamon SP Łękawica
III miejsce: Emilia Kalemba SP Łękawica
Marlena Adamczyk SP Łękawica

Kategoria klasy II – III:
I miejsce: Magdalena Leja SP Stronie
II miejsce: Aleksandra Sikoń SP Stronie

Kategoria klasy IV – VI:
I miejsce: Kinga Wróbel SP Stryszów
II miejsce: Paulina Leja SP D±brówka
Robert Ryba SP Stryszów
III miejsce: Aleksandra Talapka SP Stryszów

Serdecznie gratulujemy!
Konkurs recytatorski - 4 Pory Roku - Lato

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Biblioteki

FOTORELACJA

Klasa 0 w Bibliotece Publicznej w Łękawicy
FOTORELACJA

Klasa 0 w Bibliotece Publicznej w Stroniu
FOTORELACJA

Konkurs czytelniczy
FOTORELACJA

Pasowanie na czytelnika uczniów kl I w Bibliotece Publicznej w Stroniu
FOTORELACJA

Pasowanie na czytelnika uczniów kl.I w Bibliotece Publicznej w Łękawicy
FOTORELACJA

Przedszkolaki w Bibliotece Publicznej w Łękawicy
FOTORELACJA

Przedszkolaki w Bibliotece Publicznej w Stroniu
FOTORELACJA

Zakładki
Wyniki konkursu plastycznego BIBLIOTEKA MOICH MARZEŃ
Biblioteki

Wyniki konkursu plastycznego „ Biblioteka moich marzeń”
Kategoria 0

Miejsce I : Agnieszka Sabała - PS Stronie,
Patryk Stawowy – SP D±brówka, Julia Salamon – SP Łękawica,
Łukasz Talaga - SP Łękawica,
Emilia Kalemba - SP Łękawica,
Julia Studnicka - SP Łękawica,
Emilia Potoczny - SP Łękawica,
Marlena Adamczyk - SP Łękawica,
Natalia Studnicka – PS Stronie,
Katarzyna Błasiak - PS Stronie,
Jakub Ziembla - PS Stronie,
Konrad Le¶niak - PS Stronie

Kategoria I-III
I miejsce : Monika Bekas – SP D±brówka
II miejsce : Filip Gnojek – SP Stronie
III miejsce : Michał Piętoń - SP Łękawica,
Wiktoria ¦piewla – SP D±brówka

Kategoria IV – VI

I miejsce : Tomasz Gębala – SP D±brówka
II miejsce : Patrycja Janczar – SP Stronie,
Katarzyna Surzyn – SP Stronie
III miejsce: Kinga Wróbel – SP Stryszów


Serdecznie gratulujemy!
Onufralia

Przegl±d piosenki turystycznej - Na Szlaku

Upominek dla Mamy


Aktualnie online
bullet.gif Go¶ci online: 1

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Ł±cznie użytkowników: 1
bullet.gif Najnowszy użytkownik: GOK
Nasi Partnerzy