Regały z książkami

W tym roku Biblioteki Publiczne w Stryszowie i Stroniu będą czynne również w wybrane soboty w godzinach od 8.00 do16.00.
Biblioteka w Stroniu będzie czynna 29 stycznia, 26 lutego, 23 kwietnia, 28 maja, 27 sierpnia, 3 i 24 września, 26 listopada, 3 grudnia.
Biblioteka w Stryszowie będzie otwarta 26 marca, 25 czerwca, 30 lipca, 29 października. Serdecznie zapraszamy.

Biblioteki Publiczne Gminy Stryszów wchodzą w skład struktury Gminnego Ośródka Kultury. Sieć bibliotek tworzą:

Biblioteka Publiczna w Stryszowie
Stryszów 149, 34-146 Stryszów, tel. 33 873 92 99, e-mail: bibstryszow@gokstryszow.pl

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00

Otwarte soboty w godzinach 8:00 – 16:00
Biblioteka w Stryszowie będzie otwarta 26 marca, 25 czerwca, 30 lipca, 29 października.

Biblioteka Publiczna w Stroniu
Stronie 260, 34-145 Stronie, tel. 33 879 74 79, e-mail: bibstronie@gokstryszow.pl

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00

Otwarte soboty w godzinach 8:00 – 16:00
Biblioteka w Stroniu będzie czynna 29 stycznia, 26 lutego, 23 kwietnia, 28 maja, 27 sierpnia, 3 i 24 września, 26 listopada, 3 grudnia.

Biblioteka Publiczna w Łękawicy
Łękawica 19, 34-124 Klecza Górna, tel. 33 872 69 82, e-mail: biblekawica@gokstryszow.pl
Biblioteka w Łękawicy na Facebooku

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00

Cel i zadania Bibliotek:

Biblioteki służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, przede wszystkim czytelniczej.

Do podstawowych zadań bibliotek należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym,
 • udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa.

Biblioteki Gminy Stryszów posiadają bogaty księgozbiór:

 • kanon literatury pięknej polskiej i obcej,
 • lektury szkolne dla dzieci i młodzieży oraz opracowania lektur,
 • bibliografie, monografie literackie,
 • encyklopedie, informatory, leksykony, słowniki,
 • wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • zbiory regionalne.

Zbiory biblioteczne :

 • Księgozbiór Biblioteki w Stryszowie: 17964 woluminów
 • Księgozbiór Biblioteki w Stroniu: 12231 woluminów
 • Księgozbiór Biblioteki w Łękawicy: 9803 woluminów.