Regały z książkami

W związku z trwającym remontem w budynku szkoły Biblioteka Publiczna w Łękawicy będzie nieczynna do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Biblioteki Publiczne Gminy Stryszów wchodzą w skład struktury Gminnego Ośródka Kultury. Sieć bibliotek tworzą:

Biblioteka Publiczna w Stryszowie

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00
tel. 33 873 92 99
e-mail: bibstryszow@gokstryszow.pl

Biblioteka Publiczna w Stroniu

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00
tel. 33 879 74 79
e-mail: bibstronie@gokstryszow.pl

Biblioteka Publiczna w Łękawicy

W związku z trwającym remontem w budynku szkoły Biblioteka Publiczna w Łękawicy będzie nieczynna do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

poniedziałek od godz. 10:00 do godz. 18:00
wtorek od godz. 10:00 do godz. 18:00
środa od godz. 10:00 do godz. 18:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 16:00
piątek od godz. 10:00 do godz. 18:00
tel. 33 872 69 82
e-mail: biblekawica@gokstryszow.pl

Cel i zadania Bibliotek:

Biblioteki służą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, przede wszystkim czytelniczej.

Do podstawowych zadań bibliotek należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie ich na zewnątrz,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym,
 • udostępnianie Internetu w celach informacyjno-edukacyjnych,
 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 • współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa.

Biblioteki Gminy Stryszów posiadają bogaty księgozbiór:

 • kanon literatury pięknej polskiej i obcej,
 • lektury szkolne dla dzieci i młodzieży oraz opracowania lektur,
 • bibliografie, monografie literackie,
 • encyklopedie, informatory, leksykony, słowniki,
 • wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy,
 • zbiory regionalne.

Zbiory biblioteczne :

 • Księgozbiór Biblioteki w Stryszowie: 17964 woluminów
 • Księgozbiór Biblioteki w Stroniu: 12231 woluminów
 • Księgozbiór Biblioteki w Łękawicy: 9803 woluminów.