– aktualności

Cztery Pory Roku – Wiosna”

Regulamin konkursu recytatorskiego

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – Wiosna” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza i przesyła ją w formie filmu video. W wiadomości e-mail powinny być umieszczone informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek (klasa), szkoła.
 3. Temat: WIOSNA.
 4. Kategorie wiekowe:
  • “Maluchy” – do 5 osób z jednego przedszkola
  • uczniowie klas  „0” – do 4 osób z jednej klasy
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, recytacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl do dnia 07.05.2021r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.05.2021r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • wysłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Regulamin konkursu plastycznego

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – WIOSNA” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż wiosenny.
 3. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas  „0”
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie formatach: A4, A3.
 6. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 07.05.2021 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.05.2021 r.
 8. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 11. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Konkursy recytatorski i plastyczy Cztery Pory Roku WIOSNA
Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

GOK otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek złożony w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.
Projekt „Prace remontowe i konserwatorskie na grobach wojennych w Gminie Stryszów” ma na celu otoczenie opieką grobów wojennych w Gminie Stryszów. W ramach realizacji zadania zostanie przeprowadzony remont trzech grobów wojennych stanowiących materialny ślad
krwawych konfliktów i dramatycznych wydarzeń związanych z I i II wojną światową.

Zdjęcie grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Zakrzowie
zdjęcie grobów na cmentarzu w Stryszowie

Z okazji Świąt Wielkanocnych serdeczne życzenia radości i spokoju, pogody ducha oraz zdrowia

życzy Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Pracownikami

Pisanki wilekanocne

Kategoria kl.0:

I miejsce – Julia Różańska SP Dąbrówka, Aleksandra Dębińska ZSP Stryszów
II miejsce – Nikola Mirocha ZSP Stryszów, Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka, aneta Mucha ZSP Stronie
III miejsce – Emilia Glanowska SP Łękawica, Dominika Dobosz SP Zakrzów

Kategoria kl.I-III:

I miejsce – Julia Wróbel ZSP Stryszów, Adam Maślanka ZSP Stryszów, Patrycja Ryłko ZSP Stronie
II miejsce – Gabriel Gajda SP Dąbrówka, Kamil Leja ZSP Stronie, Kacper Jędrusiński SP Dąbrówka
III miejsce – Radosław Widlarz SP Zakrzów, Karol Grajny SP Łękawica

Kategoria kl.IV-VI:

I miejsce – Blanka Grajny SP Łękawica, Miłosz Makówka SP Łękawica
II miejsce – Natalia Widlarz SP Zakrzów, Kinga Kalata SP Łękawica
III miejsce – Amelia Sitarz ZSP Stryszów, Karol Skwarek SP Dąbrówka

Kategoria kl.VII-VIII:

I miejsce – Konrad Bartkowski ZSP Stronie
II miejsce – Emilia Piętoń SP Dąbrówka
III miejsce – Aleksandra Korzeniowska ZSP Stronie

Serdecznie gratulujemy!

Back to top