– Konkursy

Cztery Pory Roku – Wiosna”

Regulamin konkursu recytatorskiego

 1. Konkurs recytatorski „Cztery Pory Roku – Wiosna” jest adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Uczestnik przygotowuje recytację jednego wiersza i przesyła ją w formie filmu video. W wiadomości e-mail powinny być umieszczone informacje o autorze: imię i nazwisko, wiek (klasa), szkoła.
 3. Temat: WIOSNA.
 4. Kategorie wiekowe:
  • “Maluchy” – do 5 osób z jednego przedszkola
  • uczniowie klas  „0” – do 4 osób z jednej klasy
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 5. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, recytacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl do dnia 07.05.2021r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.05.2021r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 8. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • wysłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

Regulamin konkursu plastycznego

 1. Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – WIOSNA” jest adresowany do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż wiosenny.
 3. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas  „0”
  • uczniowie klas I–III
  • uczniowie klas IV–VI
  • uczniowie klasy VII-VIII.
 4. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 5. Format prac – prace płaskie formatach: A4, A3.
 6. Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 07.05.2021 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.05.2021 r.
 8. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.
 11. Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Konkursy recytatorski i plastyczy Cztery Pory Roku WIOSNA
Pisanki wilekanocne

Kategoria kl.0:

I miejsce – Julia Różańska SP Dąbrówka, Aleksandra Dębińska ZSP Stryszów
II miejsce – Nikola Mirocha ZSP Stryszów, Zofia Mamcarczyk SP Dąbrówka, aneta Mucha ZSP Stronie
III miejsce – Emilia Glanowska SP Łękawica, Dominika Dobosz SP Zakrzów

Kategoria kl.I-III:

I miejsce – Julia Wróbel ZSP Stryszów, Adam Maślanka ZSP Stryszów, Patrycja Ryłko ZSP Stronie
II miejsce – Gabriel Gajda SP Dąbrówka, Kamil Leja ZSP Stronie, Kacper Jędrusiński SP Dąbrówka
III miejsce – Radosław Widlarz SP Zakrzów, Karol Grajny SP Łękawica

Kategoria kl.IV-VI:

I miejsce – Blanka Grajny SP Łękawica, Miłosz Makówka SP Łękawica
II miejsce – Natalia Widlarz SP Zakrzów, Kinga Kalata SP Łękawica
III miejsce – Amelia Sitarz ZSP Stryszów, Karol Skwarek SP Dąbrówka

Kategoria kl.VII-VIII:

I miejsce – Konrad Bartkowski ZSP Stronie
II miejsce – Emilia Piętoń SP Dąbrówka
III miejsce – Aleksandra Korzeniowska ZSP Stronie

Serdecznie gratulujemy!

Konkurs "Wielkanocna pisanka"

Zapraszamy do wykonania „Wielkanocnej Pisanki”!

REGULAMIN

Konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka” jest adresowany do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Stryszów.

Temat: Wielkanocna Pisanka.

Prace powinny być wykonane samodzielnie w formie przestrzennej z różnorodnych materiałów, takich jak: glina, szkło, masa papierowa, masa solna, włóczka, drewno, papier, folia, słoma, modelina, drut, lub będące połączeniem tych materiałów.

Format pracy: wielkość pracy nie może przekroczyć 20×20 cm.

Kategorie wiekowe:

 1. uczniowie klas „0”
 2. uczniowie klas I – III
 3. uczniowie klas IV – VI
 4. uczniowie klas VII-VIII i gimnazjum.

Ilość dostarczonych prac: dowolna.

Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko, klasa, Szkoła.

GOK zastrzega sobie prawo zatrzymania prac celem zorganizowania wystawy .

Prace, które nie zostaną odebrane miesiąc po zakończeniu wystawy przechodzą na własność GOK-u.

Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury do Stronia i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia 26.03.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.03.2021r.

Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną dostarczone do szkół.

Postanowienia końcowe:

 1. uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców, opiekunów prawnych na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK
 2. złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.
Back to top