– Projekty

Na zdjęciu stoją uczestnicy wernisażu wystawy fotograficznej.

W dniu 29 października 2021 roku w Dworze w Stryszowie miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej podsumowującej projekt „Teatr w fotografii – podróż w czasie”. Uczestnicy poznali historię Dworu w Stryszowie i jego mieszkańców oraz historię Gminy Stryszów. Poznana historia stała się kanwą do stworzenia sześciu opowieści o prawdziwych i możliwych wydarzeniach z życia członków rodziny Łubieńskich. W czasie trwania sesji zdjęciowej uczestnicy weszli w role mieszkańców stryszowskiego dworu, odtwarzając codzienność opisaną w stworzonych opowiadaniach. Wszystko to zostało utrwalone na fotografiach. Fotografie, które można oglądać na wystawie do 21 listopada 2021 roku wydrukowane zostały PikselHouse – Drukarnia Grzegorz Chorąży. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu  wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” została przeprowadzona renowacja kolejnego grobu wojennego na ternie Gminy Stryszów. Tym razem odnowiony został nagrobek znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Zakrzowie. W grobie spoczywają żołnierze polegli w czasie I i II wojny światowej. Nagrobek poświęcony nieznanym żołnierzom obu wojen światowych, ze względu na postępujące zniszczenia wymagał kompleksowych działań konserwatorskich pod względem technicznym oraz estetycznym. Głównym celem prac było przywrócenie obiektowi wszystkich utraconych cech technicznych oraz pierwotnych walorów artystycznych. Działania te przyczynią się do przedłużenia żywotności mogił wojennych na terenie gminy, które stanowią pomnik historii o szczególnej wartości dla nie tylko lokalnego ale również narodowego dziedzictwa kulturowego.  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 z dnia 19 listopada 2009 r.o grach hazardowych.”

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa narodowego i Sportu

Działamy dalej! Kolejne pracowite spotkanie za nami. W piątek 17 września uczestnicy projektu wraz z panią instruktor tworzyli dalej opowiadanie oraz omawiali projektowanie strojów z epoki. Projekt „Teatr w fotografii – podróż w czasie” sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Galeria GOK Stryszów

W poniedziałek 30 sierpnia pięcioro uczestników projektu „Teatr w fotografii – podróż w czasie” odwiedziło Dwór w Stryszowie w celu poznania historii jego mieszkańców. Następnie wraz z panią instruktor udali się do GOKu, gdzie rozpoczęli burzą mózgów pracę nad tworzeniem opowieści, której tłem będzie poznana historia. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji PZU.

Back to top