Cheerleading

Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia cheerleadingu z elementami gimnastyki i podstawami akrobatyki!

W każdy piątek:
– godz. 14:30-15:30 na Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stryszowie
– godz. 15:45 – 16:45 w małej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stroniu

Zajęcia prowadziKatarzyna Kubica

Koszt miesięczny: 60,00 ZŁ

Ilość miejsc ograniczona
Zajęcia prowadzone będą zgodnie z procedurami bezpieczeństwa
obowiązującymi w GOK-u w okresie pandemii koronawirusa COVID 19.