Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, przekazywanie oraz kultywowanie lokalnych tradycji. Działalność instytucji wpływa na budowanie życia kulturalnego mieszkańców Gminy, proponuje działania, które sprzyjają integracji społeczeństwa.

Terenem działania GOK jest obszar Gminy Stryszów.

Biblioteki wchodzą w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury. Misją bibliotek jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Stryszów, zapewnienie Czytelnikom dostępu do wszelkiego rodzaju informacji.