Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Eliminacje Gminne XX Festiwalu Artystycznego TALENTY 2020

06/11/2020 @ 08:00 - 17:00

Logo Eliminacji Gminnych XX Festiwalu Artystycznego TALENTY 2020

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie zaprasza na Eliminacje Gminne XX Festiwalu Artystycznego  TALENTY 2020

Aby zgłosić swój udział w festiwalu należy wypełnić i przesłać kartę uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy) wraz z załączoną prezentacją talentu w formie nagrań, plików tekstowych lub fotografii. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do GOK Stronie

(e-mail: instruktor@gokstryszow.pl), prace plastyczne prosimy dostarczyć do siedziby GOK wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (pojemnik do składania na parterze budynku) do dnia  4 listopada 2020r.

Nagrania, prace oraz fotografie oceni Jury powołane przez Organizatora.

Więcej informacji po numerem telefonu (033) 8797 479.

Ośrodek Kultury dokonuje kwalifikacji uczestników z terenu Gminy Stryszów do etapu powiatowego.

Eliminacje powiatowe planowane są  w formie klasycznej.

Przesłuchania powiatowe odbędą się 24 (taniec), 25 (recytacja i teatr),

26 (muzyka i wokal) listopada 2020 roku w Wadowickim Centrum Kultury.

Koncert FINAŁOWY laureatów: 13 grudnia 2020 r. 

  • Uczestnik nie może zgłosić prac, prezentacji lub utworów prezentowanych przez niego w poprzednich edycjach festiwalu.
  • Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisje naruszenia tego zapisu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
  • Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
  • W danej kategorii wiekowej i artystycznej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w latach ubiegłych nagrodę „Talent”, chyba ze przejdą do następnej grupy wiekowej.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!


Regulamin Gminnych Eliminacji Festiwalu Artystycznego „Talenty 2020”

 Kategorie artystyczne:

MUZYKA INSTRUMENTALNA: uczestnik przygotowuje i przesyła nagranie dwóch utworów muzycznych wykonanych na dowolnym, własnym instrumencie muzycznym. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. 

WOKAL: uczestnik przygotowuje i przesyła nagrania dwóch zróżnicowanych utworów wokalnych. Mile widziane będą nowe aranżacje i interpretacje. Dozwolony jest akompaniament własny, udział innego akompaniatora lub wykorzystanie podkładu audio. Jurorzy oceniać będą umiejętności wykonawcze, dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestnika, interpretację, dykcję, intonację oraz poprawną emisję głosu. 

TANIEC: uczestnik wykonuje etiudę taneczną do podkładu muzycznego i przesyła w formie nagrania. W tej kategorii dopuszcza się udział par tanecznych tańca towarzyskiego. Jury oceniać będzie ogólny wyraz sceniczny, dobór kostiumu i muzyki, poziom i oryginalność choreografii oraz umiejętne wykorzystanie przestrzeni. 

TEATR: uczestnik wykonuje monodram, inscenizację teatralną itp. i przesyła w formie nagrania – czas trwania prezentacji maksymalnie 10 minut. Jurorzy oceniać będą trafność interpretacji, kulturę języka oraz celowość i sposób wykorzystania kostiumów, elementów scenografii i rekwizytów. 

RECYTACJA: uczestnik przygotowuje i przesyła w formie nagrania dwa utwory: poezję i fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min. Jurorzy oceniać będą dobór repertuaru, kulturę języka i umiejętność operowania słowem (dykcja, intonacja, tempo mówienia, operowanie siłą głosu) oraz ogólne wrażenie artystyczne. 

PLASTYKA: uczestnik składa trzy prace graficzne lub plastyczne (wykonane dowolną techniką) opisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina). Prace powinny zawierać własne autentyczne wersje przesycone wyobraźnią i przeżyciami, zwarty i ciekawy układ kompozycyjny, umiejętnie dobrany zestaw kolorystyczny oraz zastosowanie indywidualnych środków wyrazu. 

LITERATURA: uczestnik przesyła podpisane dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton itp.) wyłącznie drogą mailową w formie załącznika. Praca powinna być podpisana wg wzoru (imię, nazwisko, klasa, grupa wiekowa, reprezentowana instytucja oraz gmina) i ograniczona maksymalnie do 4 stron, napisana czcionką verdana, rozmiar 11. Jurorzy oceniać będą oryginalność, poprawność stylistyczną i językową. 

FOTOGRAFIA I FILM: uczestnik przesyła pięć zdjęć czarno – białych lub kolorowych (w formacje jpg, wielkość dłuższego boku min. 2500 pikseli). Tematyka zdjęć jest dowolna, jurorzy w zależności od gatunku przesłanych fotografii oceniać będą: technikę poprawnego wykonania, treść, przekaz emocjonalny, kompozycję obrazu, sposób kadrowania, harmonie kolorystyczne oraz umiejętne operowanie światłem. FILM: uczestnik zgłasza dowolną animację lub etiudę filmową wykonaną w formacie MP4, MPG, MPG2 lub MOV. Czas projekcji maksymalnie do 10 minut. Jurorzy oceniać będą jakość wykonania, treść i przekaz. 

Festiwal ma formę otwartą. Mogą w niej uczestniczyć dzieci i młodzież z podziałem na

grupy wiekowe:

I GRUPA          – dzieci z klas I-III

II GRUPA         – dzieci z klas IV-VI

III GRUPA        – VII-VIII klasa szkoły podstawowej.

Karta uczestnictwa XX FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2020” kategorie niesceniczne* (plastyka, literatura, fotografia i film oraz inne)

Karta uczestnictwa XX FESTIWAL ARTYSTYCZNY „TALENTY 2020” kategorie sceniczne* (muzyka, wokal, taniec, teatr, recytacja oraz inne)

Szczegóły

Data:
06/11/2020
Czas:
08:00 - 17:00
Wydarzenie kategoria:

Organizator

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu

Miejsce

GOK w Stryszowie z/s w Stroniu
Stronie 260 Poland + Google Map