– Members

Avatar

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje w Bibliotece Publicznej od 1990 r. Koordynator wielu projektów realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Avatar

Instruktor

Barbara Drążek ukończyła studia na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. W Gminnym Ośrodku Kultury pracuje od 2008 roku jako Instruktor świetlicy.

Avatar

Główny Księgowy – mgr Monika Godzik
Pracuje w księgowości od 1997 roku.  Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie finansami. W 2009 roku objęła stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.

Back to top