– Members

Avatar

Magdalena Bartkowska – hafciarka z zamiłowania i z tradycji rodzinnej. Ukończyła Pedagogikę Przedszkolną i Wczesnoszkolną z plastyką – licencjat na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Od 2012 roku pracuje w Galerii Produktu Lokalnego i wypożyczalni rowerów w Stryszowie, jest instruktorem zajęć plastycznych dla dzieci, bierze udział w pisaniu i realizowaniu projektów.

Absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami.
Biblioteka w Łękawicy

Bibliotekarz z długoletnim stażem, absolwentka Studium Bibliotekarskiego w Krakowie

Back to top