Kukiełki teatralne zrobione przez uczestników warsztatów

26 września 2020 roku miała miejsce premiera teatrzyku kukiełkowego pt. „O Katarzynie Włodkowej opowieść”. Aktorzy wraz ze stworzonymi przez siebie kukiełkowymi postaciami opowiedzieli widzom legendę o lokalnej rozbójniczce Katarzynie Włodkowej. Spektakl ten zakończył projekt „Stryszowskie legendy zamknięte w teatrze kukiełkowym”, który sfinansowany był ze środków Fundacji ORLEN. Pierwszym etapem projektu były dwa wyjazdy: w czasie pierwszego uczestnicy byli widzami spektaklu kukiełkowego w Zaułku Animacji w Lanckoronie oraz wzięli udział w warsztatach teatralnych, w czasie drugiego wyjazdu dzieci zdobywały Górę Żar, by zobaczyć pozostałości po zamku Katarzyny Włodkowej i lepiej poznać historię z nią związaną. Kolejnym etapem działań projektowych były warsztaty teatralne, w trakcie których uczestnicy tworzyli scenariusz, projektowali i wykonywali kukiełki i scenografię oraz uczestniczyli w próbach spektaklu. Równolegle do zajęć teatralnych prowadzone były warsztaty filmowe.