Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” została przeprowadzona renowacja dwóch grobów wojennych na Cmentarzu Parafialnym w Stryszowie. Pochowano tam żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Obiekty pod wpływem czasu uległy zniszczeniu, wymagały prac remontowych i konserwatorskich. Odrestaurowanie grobów przyczyni się do zachowana ich trwałość i ocali od zapomnienia ofiary wojen. Remont grobów ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności, bowiem w ten sposób tworzy się godne miejsca spoczynku, pogłębiające mieszkańcom wiedzę o ofiarach i wydarzeniach związanych z walką i męczeństwem Narodu Polskiego. Ochrona grobów wojennych to dowód na trwałość pamięci i okazywanie należytego szacunku zmarłym. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.”