Zdjęcie kół od roweru

CENNIK Wypożyczalni Rowerów w Stryszowie

rower – 1 godz.

4,00 zł

rower – 5 godz.

15,00 zł


rower – cały dzień (zwrot w tym samym dniu)

20,00 zł


rower – cały dzień (zwrot następnego dnia)

25,00 zł

Wypożyczenie trzeciego i kolejnego roweru:

rower – 1 godz.

2,00 zł

rower – 5 godz.

8,00 zł


rower – cały dzień (zwrot w tym samym dniu)

10,00 zł


rower – cały dzień (zwrot następnego dnia)

12,00 zł